Ανοιχτή επιστολή του Αντώνη Δρόσου προς τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Χομοριτών και επιστολή απάντησης του Δ.Σ. του Συλλόγου PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Πέμπτη, 05 Σεπτέμβριος 2013 08:33
Ο κος Αντώνης Δρόσος μας έστειλε την  ακόλουθη επιστολή με την παράκληση να την δημοσιεύσουμε στην εφημερίδα του συλλόγου «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΟΜΟΡΗΣ».  Επειδή λόγω της τρέχουσας πληθώρας ύλης, είναι αδύνατη η δημοσίευσή της στο αμέσως επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας, δημοσιεύουμε την επιστολή  καθώς επίσης και την απάντηση του προέδρου  κου Μπάμπη Χαντζή  στο  site  του συλλόγου μας . Και οι δύο επιστολές θα δημοσιευτούν σε κάποιο από τα επόμενα φύλλα της εφημερίδας μας.
Κορωπί, 13 Μαΐου 2013
Ανοιχτή επιστολή του Αντώνη Δρόσου προς τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Χομοριτών.

Με έκπληξη διάβασα, τόσο στην ηλεκτρονική εφημερίδα «Ναυπακτιακά Νέα», όσο και στην εφημερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΟΜΟΡΗΣ ( ΑΡ.φ. 19), ότι ο απερχόμενος και νυν Πρόεδρος του Συλλόγου  κ. Μπάμπης Χαντζής κατέθεσε στη Γενική Συνέλευση πρόταση ''να τιμηθεί για την πολιτιστική προσφορά του ο συγχωριανός μας κ. Αντώνης Δρόσος'' και ότι η πρόταση «υπερψηφίσθηκε ομόφωνα».
Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) για την ομοφωνία τους και να τους διαβεβαιώσω ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων μου θα συνεχίσω να τους τιμώ με το έργο μου και την παρουσία μου στο χωριό μας και τον Πρόεδρο του Συλλόγου προσωπικά για την πρωτοβουλία του και να παρατηρήσω ότι θα περίμενε κανείς   κ. Πρόεδρε να είχατε αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε να προηγηθούν της πρότασής σας τα εξής αυτονόητα θέματα, που θα αποτελούσαν και την αντικειμενική βάση της πρότασή σας:
1.Να είχατε δημοσιεύσει και καταθέσει για τα πρακτικά της Γ.Σ. το πρακτικό του λογιστικού ελέγχου, που ζήτησε να διενεργηθεί η τότε Επιτροπή της Εφημερίδας, μετά τις γνωστές φήμες για την τύχη των χρημάτων του κ. Παναγιώτη Σκιαδά, το οποίο πρακτικό ο ίδιος εσείς και ο Ταμίας του Συλλόγου συνυπογράψατε και επικυρώσατε και παραλά-βατε το υπόλοιπο των χρημάτων της εφημερίδας σε τραπεζική επιταγή 3.698,37 €.
2.Να  είχατε αναλάβει πρωτοβουλία, ώστε η Γ.Σ. να είχε ενημερωθεί και επικυρώσει με τη σειρά της το αποτέλεσμα του λογιστικού ελέγχου, με ειδική αναφορά στο θέμα λόγω της σοβαρότητας.
3.Να είχατε εξηγήσει στη Γ.Σ, αν ο νυν Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. Παν. Σκιαδάς, το όνομα του οποίου εμπλέκεται άμεσα στην υπόθεση, ενημερώθηκε και από εσάς για τον έλεγχο και την πλήρη τάξη των λογαριασμών. Και αν ναι, τότε παραμένει αναπάντητο το ερώτημα, γιατί μέχρι σήμερα εσείς και ο ίδιος ο κ. Σκιαδάς δεν πήρατε δημόσια θέση με γραπτή σας δήλωσή, καταχωρημένη στο έντυπό σας.
4. Να είχατε εξηγήσει στη Γενική Συνέλευση, πού πήγαν τα χρήματα (3.698,37ευρώ) των μόνιμων συνδρομητών της εφημερίδας και κυρίως των συνδρομητών  που δεν ήταν μέλη του Συλλόγου, τα οποία χρήματα είχαν ειδική απο-στολή, κατοχυρωμένη στον ομόφωνα εγκεκριμένο από τη Γ.Σ. κανονισμό λειτουργίας της εφημερίδας και τα οποία εξασφάλιζαν την ανεξάρτητη οικονομικά και κατ΄ επέκταση αδέσμευτη εφημερίδα, με αποτέλεσμα, πέραν των άλ-λων,  να περιέλθει αυτή σήμερα σε καθεστώς πλήρους εξάρτησης από «χορηγούς» και «ευεργέτες».
Δυστυχώς, για ευνόητους λόγους, τα παραπάνω αυτονόητα θέματα δεν τέθηκαν στη Γενική Συνέλευση και ως εκ τούτου η πρότασή σας στερείται αντικειμενικού περιεχομένου και καθίσταται λίαν «ευάλωτη».
Εκ των πραγμάτων λοιπόν είμαι υποχρεωμένος να σας  καταστήσω σαφές ότι:
Επειδή δεν θέλω να γίνει σε καμιά περίπτωση η προσφορά μου προς την γενέτειρά μου,
ούτε  αντικείμενο αξιολόγησης από πρόσωπα που έχουν αφήσει ανοιχτά θέματα ηθικής τάξεως  απέναντί μου,
ούτε «διαδικασία ενσωμάτωσής μου στη λογική σας και στην τακτική σας,
ούτε «εργαλείο» αναμόχλευσης συγκρούσεων και διαχωρισμών μέσα στο χωριό μας αλλά και
ούτε «ευκαιριακή διαδικασία» νομιμοποίησης παλιών και μελλοντικών καταστατικών παραβιάσεων από την εκά-στοτε ευκαιριακή πλειοψηφία, σας γνωρίζω ότι δεν αποδέχομαι την πρότασή σας για απονομή τιμητικής διάκρισης και θεωρώ υποχρέωσή μου να υπογραμμίσω ότι η πολιτιστική μου προσφορά έγινε και θα γίνεται  αθόρυβα για να τιμήσω τους ανθρώπους που πέρασαν και δημιούργησαν  στον τόπο και όχι από νοσηρή ματαιοδοξία, για να με αγγίζουν διακρίσεις και απονομές. Το ίδιο έμπρακτα τίμησα στο παρελθόν και αυτούς που σήμερα αποτελούν την απανταχού Χόμορη και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να τους ευχαριστήσω για τη συνεργασία τους και για την αγάπη που μου έδειξαν και μου δείχνουν σε κάθε ευκαιρία που τους δίνεται. Θέλω να τους διαβεβαιώσω  πως κάθε πράξη που βασίζεται στην ευθύτητα και στην ειλικρίνεια, στις κόρες δηλαδή της πραγματικής φιλίας και συνεργασίας, ανοίγει με σιγουριά το δρόμο για να οικοδομηθεί ένας καλύτερος κόσμος!
Τέλος σας πληροφορώ κ. Πρόεδρε:
ότι τα υπόλοιπα βιβλία μου, «Αντίλαλοι από τη Χόμορη», τα διαθέτω ο ίδιος δωρεάν, ικανοποιώντας σχετικά αιτή-ματα και ανάγκες διάδοσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της ιστορίας του χωριού μας και
ότι θα συνεχίσω να είμαι ενεργός Χομορίτης,  χωρίς να έχω καμία πλέον σχέση με αυτό το Σύλλογο.
Σας ευχαριστώ και σας παρακαλώ να δημοσιεύσετε την επιστολή μου αυτή στο προσεχές φύλλο της Φωνής της Χό-μορης.
Αντώνης Δρόσος
Koropi, May 13, 2013
Open letter by Anthony Drossos to the members of the Board Association Chomoriton.

I was surprised to read in both the electronic newspaper " Nafpaktiakos News ," and the newspaper " The Voice of CHOMORIS (issue 19) as the outgoing and current President of the Association Mr. Babis Chantzis submitted to the General Assembly proposal '' to honor for his cultural contribution the villager , Mr. Anthony Drossos '' and that the sentence " was voted unanimously ."
I want to thank the members of the General Assembly (GA) for consensus and to assure them that within my capabili-ties I will continue to honor them with my work and my presence in our village and the President of the Association personally for his initiative and to observe that one would expect Mr. President to take initiatives preceding your proposal the following obvious issues that form the objective of your proposal:
1. to have published and submitted to the minutes of the General Meeting a record of the audit requested to be per-formed by the then Commissioner of the Journal, following recent rumors about the fate of his money Panagiotis Ski-adas, which you personally and Treasurer of the Association signed and ratified and received the remaining money of the newspaper in bank check 3.698,37 €.
2. You should have taken the initiative to ensure the GA have been informed and ratified in turn the result of the au-dit, with particular reference to the issue because of the severity.
3. Had explained to the members if the current Vice-President of the Association Mr. Pan . Skiadas , whose name is directly involved in the case, was briefed by you to check and complete control of accounts. And if so, then the question remains, why until now you and Mr. Skiadas haven’t taken public with your written statement, issued in your form.
4. Can you explain to the General Assembly, where the money ( 3698.37 euro) of fixed subscribers of the newspaper and especially of subscribers who were not members of the Association, whose money had a special mission , patented in unanimously approved by the General Assembly Rules of the newspaper , which ensure independent financially and therefore unfettered newspaper , resulting , not least , to come this far on a full dependency " sponsors " and " benefactors ".
Unfortunately, for obvious reasons, the more obvious issues not raised in the General Assembly and therefore your proposal lacks factual content and is very «fragile ".
De facto, therefore I am obliged to make clear that:
Because I do not want in any case my offer to my hometown be evaluated by persons who have left open questions of morality towards me , or ' my integration process to your logic and tactics , or "tool" to  incite conflicts and divi-sions within our village and neither  " opportunistic process" of  future statutory violations by each opportunistic ma-jority , I would like you to know that  I do not accept your proposal for award of honorary distinction and I think it’s my duty to stress that my cultural offer was and is quiet to honor people passed and created the site and not from morbid vanity, to be touched  with awards . In the same practice I honored in the past those who currently constitute the universal Chomori and would like to take this opportunity to thank them for their cooperation and for the love they showed me and show me every chance they get. I want to assure you that any action based on openness and honesty, namely genuine friendship and cooperation with confidence opens the way to build a better world!
Finally you inform Mr. President:
that the rest of my books , " Echoes of Chomori "  I will dispose free of charge , meeting requests and needs dissemi-nation of our cultural heritage and history of our village and I will continue to be active  , although I no longer wish to be  linked to the association .
Thank you and please post the letter I in the next edition of Voice of Chomoris .
Antonios Drossos

Απάντηση του Δ.Σ. συλλόγου στην επιστολή του κου Αντώνη Δρόσου

Αξιότιμε κύριε Αντώνη Δρόσο, πρώην πρόεδρε του Συλλόγου Χομοριτών.

Διάβασα με ενδιαφέρον την από 13/05/2013 επιστολή σου και θα ήθελα να σου επισημάνω τα ακόλουθα:

  1. Η πρότασή μου προς τη Γενική Συνέλευση για απονομή τιμητικής διάκρισης στο άτομό σου, ήταν απόρροια της εφαρμογής του άρθρου 25, παράγραφος (ζ) του καταστατικού του Συλλόγου μας. Φυσικά και έχεις το δικαίωμα της μη αποδοχής αυτής της τιμής, μας λυπεί η απόφασή σου αυτή, δεν την κατανοούμε, αλλά τη σεβόμαστε πλήρως. Οποιαδήποτε συσχέτιση εκ μέρους σου της πρότασής μου αυτής με άλλα θέματα είναι παντελώς  ατυχής και κακοπροαίρετη.
  1. Η διάσταση των απόψεων μας σχετικά με την έκδοση της εφημερίδας «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΟΜΟΡΗΣ» είναι φανερή. Εσύ πίστευες πως η εφημερίδα έπρεπε να λειτουργεί αυτοτελώς και ανεξάρτητα από το Σύλλογο, ενώ εμείς στο Δ.Σ. πιστεύουμε ότι η εφημερίδα είναι όργανο του Συλλόγου και ανήκει αποκλειστικά στον Σύλλογο Χομοριτών. Όσο αναφορά στον οικονομικό έλεγχο που αναφέρεσαι, το αποτέλεσμα του διαχειριστικού ελέγχου δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.
  1. Σχετικά με το βιβλίο σου «Αντίλαλοι από τη Χόμορη» πρέπει να σου υπενθυμίσω ότι μετά την αποχώρησή σου από την προεδρία και τα όργανα του Συλλόγου μας, παρόλο που όπως φαίνεται και στo πρακτικό Νο 174/13/05/2008 το οποίο εσύ ο ίδιος έχεις γράψει, από τους συνολικά 700 εκδοθέντες τόμους, τους 560 υποτίθεται ότι τους έχεις εκχωρήσει στον Σύλλογό μας, ποτέ όμως για δικού σου λόγους δεν το έπραξες. Νομίζουμε ότι το τι κάνεις με την διαχείριση των βιβλίων σου ενδιαφέρει περισσότερο εσένα και τους χρηματοδότες–χορηγούς σου  και λιγότερο τον Σύλλογό μας. Γνωρίζεις πολύ καλύτερα από όλους μας τι πρέπει να κάνεις και είναι στη διακριτική σου ευχέρεια να το πράξεις. Ο καθένας μας με τις πράξεις του αναλαμβάνει και τις ευθύνες του!

Για μας το θέμα έχει εξαντληθεί και δεν επιθυμούμε με κανέναν τρόπο να ξαναφέρνουμε στη επιφάνεια “παλιά ξινά σταφύλια”, που μόνο κακό μπορεί να κάνουν.

Είναι καιρός πλέον να φύγουμε από προσωπικές αντιπαραθέσεις και όλοι μαζί να δούμε με αισιοδοξία το μέλλον του χωριού μας, το οποίο όλοι μας υπεραγαπάμε.

Με τιμή

Για το Δ. Σ.

Μπάμπης Χαντζής

Πρόεδρος Συλλόγου Απανταχού Χομοριτών

 

Reply to the letter of Mr. Antony Drosos

Dear Mr. Anthony Drossos, former president of the Association Chomoriton.

I read with interest your letter of 05/13/2013 and I'd like to highlight the following:

1. My suggestion to the General Assembly for awarding you distinction was given under Article 25, paragraph (g) of the Statute of the association. Of course you have the option of not accepting this honor, we regret your decision, do not understand, but we respect it fully. Any correlation you may make of my proposal to other issues are totally unhelpful and malicious.

2. The dimension of our views on the issue of the newspaper "The Voice of CHOMORIS» is obvious. You believe the newspaper should function autonomously and independently from the association, while we on the Board believe that the newspaper is an organ of the Association and belongs exclusively to the Association Chomoriton. As a reference to the audit that you are referring to, the result of an audit was posted on the association’s website and the General Assembly was informed by the President and the Treasurer.

3. About your book "Echoes from Chomori" I should remind you that after your departure from the Presidency and the organs of our Association , although as shown in the  practical Nov 174/13/05/2008 which you yourself  had written , of a total 700 issued volumes, the 560 is supposed to have been transferred to our Association , but never did . We think that what you do to manage your books is more of interest to you and your sponsors and less to our Association. You know much better than all of us what to do and it is up to your discretion to do so. For one’s actions he assumes the responsibilities!

For us the issue is exhausted and do not want in any way to bring back to the surface " old sour grapes" that can only do bad.

It is time to leave personal confrontations and together with optimism work for the future of our village, which we all love.

Yours

For the Board of Directors

Babis Chantzis

Association President Worldwide Chomoriton
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2013 11:37
 

Σχόλια  

 
+1 #4 Μπάμπης Χαντζής 06-09-2013 10:53
Σε ευχαριστώ για την κατανόηση! Δεν σου κρύβω ότι ίσως και να έχεις δίκιο με την μη άμεση δημοσίευση της επιστολής, όμως εδώ είναι το ρίσκο που παίρνουμε με τις αποφάσεις μας! Αν συνυπολογίσεις και το κλίμα που επικρατούσε πριν το Αντάμωμα, πιστεύω ότι και πάλι την ίδια απόφαση θα έπαιρνα. Δεν ήθελα να δυναμιτίσω περισσότερο την ατμόσφαιρα.Βλέπεις πρέπει όλα να τα συνυπολογίζουμε ! Ευχαριστώ πάντως.
Παράθεση
 
 
+2 #3 Babis Liberis 06-09-2013 10:51
Η διαφωνία μου παραμένει γιά την μη δημοσίευση της ανακοίνωσης για τα υπόλοιπα θέματα πιστεύω ότι κάνεις από τη μεριά σου μία ειλικρινή και λεπτομερή ενημέρωση και ιδιαίτερα ότι είσαι ανοιχτός στο διάλογο ,όπως πρέπει να είμαστε όλοι γιατί ο σκοπός είναι να πηγαίνουμε στο χωριό και να μην σκεφτόμαστε ποιός θα μας μιλήσει και ποιός θα παίζει κρυφτούλι ι να χαλάμε τις καρδιές γιά πράγματα που μπορούν να λυθούν.ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΖΗΤΑΩ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ
Παράθεση
 
 
+2 #2 Μπάμπης Χαντζής 06-09-2013 07:13
Αγαπητέ Μπάμπη, καλημέρα,
Δεν είναι απαραίτητο να ψάχνουμε λάθη και να κάνουμε συνειρμούς σκέψεων.
Η απάντησή μας πιστεύω πώς είναι πολύ καθαρή και έντιμη.

1) Η απάντηση που δημοσιεύω είναι ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου.

2) Εγώ προσωπικά σαν αρχισυντάκτης της εφημερίδας ήθελα να κάνω την δημοσίευση αμέσως, μόλις μου κοινοποιήθηκε η επιστολή, όμως αν δημοσίευα αυτήν την μακροσκελή επιστολή και αναγκαστικά την απάντησή μας, τότε θα είχαμε την μισή εφημερίδα με αυτό το θέμα σε βάρος άλλων επίκαιρων θεμάτων. Έτσι για να μην καθυστερήσει άλλο η δημοσίευσή της αποφασίσαμε να την δημοσιεύσουμε στο site του Συλλόγου και η δημοσίευση στην εφημερίδα να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο. Έτσι και αλλιώς η επιστολή αυτή έχει δημοσιευθεί και αναδημοσιευτεί κατά κόρων στο facebook και στο Twitter (όχι φυσικά από εμάς).

3) Τώρα στα πραγματικά γεγονότα. Η έκδοση του βιβλίου έγινε από τον συγγραφέα εκδότη και όπως έχω ακούσει χρηματοδοτήθηκε από διάφορους χορηγούς. Στην έκδοση δεν εμπλέκετε ο σύλλογος σε καμία περίπτωση. Τον σύλλογο τον ενέπλεξε ο ίδιος ο εκδότης, που τύχαινε εκείνο το διάστημα να είναι και πρόεδρος του συλλόγου μας. Έτσι λοιπόν με το πρακτικό που ο ίδιος συνέταξε Νο 174/13/05/2008 από τους συνολικά 700 τόμους που εξέδωσε, τους 560 τους εκχώρησε στον Σύλλογό μας και παρακράτησε σαν εκδότης το 20% των τόμων, ήτοι σύνολο 140. Αυτό ακριβώς αναφέρετε στο πρακτικό που έχει στα βιβλία το ο σύλλογος.
Όταν μετά τις εκλογές του 2011 ανέλαβε το νέο Δ.Σ. έπρεπε να παραδοθεί από το προηγούμενο Δ.Σ. μία λίστα – ισοζύγιο που να αναφέρει πόσοι από τους 560 τόμους πουλήθηκαν και πόσοι παραμένουν αδιάθετοι κα εν πάση περιπτώσει όλοι οι αδιάθετοι τόμοι έπρεπε με πρωτόκολλο να παραδοθούν στην νέα διεύθυνση του συλλόγου μας. Κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.
Έχουν γίνει στο βιβλίο του ταμείου δύο καταχωρήσεις με την αναφορά βιβλία, όμως δεν αναφέρονται ποσότητες και τα ποσά που αναφέρονται σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν στο σύνολο των εκχωρούμενων τόμων.
Έτσι αφήσαμε το όλο θέμα στην διακρατική ευχέρεια του εκδότη να το διευθετήσει.

4) Ο διαχειριστικός έλεγχος που έγινε στην τότε συντακτική επιτροπή της εφημερίδας του συλλόγου μας είναι σε όλους γνωστός, έχουν ενημερωθεί τα μέλη του συλλόγου στην Γενική Συνέλευση του έτους 2012 από εμένα και τον ταμία, έχει γίνει δημοσίευση στο site του συλλόγου μας www.homori.com και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ειπωθεί. Το θέμα έχει κλείσει καλώς.

Φίλε Μπάμπη, είσαι αυτοδημιούργητο ς και πολλά χρόνια ελεύθερος επαγγελματίας και γνωρίζουμε όλοι καλά πως οι κανόνες είναι για όλους και πρέπει να εφαρμόζονται από όλους. Αν κάποια από τα παραπάνω στοιχεία που αναφέρω είναι λανθασμένα, είμαι έτοιμος να ζητήσω συγνώμη και να επανορθώσω.
Παράθεση
 
 
+2 #1 Babis Liberis 06-09-2013 07:07
Για μένα υπαρχουν 2 σημαντικα λαθη το πρωτο η δημοσιευση της επιστολης επρεπε απαραιτητα να γινει πριν το αναταμωμα για τη σωστη ενημερωση των μελων εκτος κι αν δεν εγινε για την οσο δυνατον ομαλοτερη και χωρις συγκρουσεις οργανωση του ανταμωματος .το δευτερο δεν καταλαβα οικονομικα ηταν ενταξει αλλα με τα βιβλια αφηνεις σαφη υπονοουμενα οτι κατι τρεχει η δεν καταλαβα σωστα Αναμενω
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση