Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τετάρτη, 01 Φεβρουάριος 2012 07:02

Η Γενική Συνέλευση στης 22/01/2012 έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

1) Επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. για τη χρήση από 02/2011 εως 31/12/2011 και ομόφωνα απήλαξε τα μέλη του  Δ.Σ. από πάσα ευθύνη.

2) Ακυρώνονται οι κανονισμοί λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου Χόμορης και της Εφημερίδας. Το Δ.Σ. υποχρεούται  να παρουσιάσει προς ψήφιση τους νέους κανονισμούς λειτουργίας στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

3) Ενέκρινε την πρόταση του Δ.Σ. για την τοποθέτηση της κας Αννας Ζαμπάρας-Κατσαρού ως προέδρου του Π.ΚΕ.ΧΟ. και της κας Φιλιώς Δρόσου ως διευθύντριας της Εφημερίδας του Συλλόγου.  4) Ενέκρινε την πρόταση του Δ.Σ. για χορήγηση δικαιώματος ψήφου δια ηλεκτρονικής  ή άλλης αλληλογραφίας στα μέλη του συλλόγου ,μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

Ως επιστολή νοούνται: Συστημένη ή απλή επιστολή των ΕΛΤΑ ή άλλης ταχυδρομικής εταιρίας, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), απλή επιστολή που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Συλλόγου πριν από τη Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. κατά την πρόσκληση για σύγκληση της Γ.Σ. ανακοινώνει  τα θέματα για τα οποία θα μπορεί να διενεργηθεί ψηφοφορία εξ αποστάσεως.
Για κάθε θέμα ανακοινώνονται  ταυτόχρονα όλες οι διαθέσιμες προς ψήφιση επιλογές.
Ο τρόπος και η διαδικασία της ψηφοφορίας ανακοινώνονται με την πρόσκληση για την σύγκληση της Γ.Σ. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δι’ επιστολής καταμετρώνται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας των παρισταμένων  στη Γ.Σ. μελών, ανακοινώνονται δε αμέσως μετά την ολοκλήρωση  της ψηφοφορίας των παρισταμένων στη Γ.Σ. μελών και συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των παρισταμένων στη Γ.Σ. μελών, οπότε και ανακοινώνονται τα τελικά συμψηφιστικά αποτελέσματα.

 

4) Ενέκρινε την πρόταση του Δ.Σ για απονομή του τίτλου «Ευεργέτης» στους κ.κ.Πάνο και Τρύφωνα Σκιαδά,  Δημήτρη Ιωάννου Ζαμπάρα, Ανδρέα Σ. Δρόσο και  Χρήστο Κ. Εγγλέζο.
Επίσης απένειμε τον τίτλο του «Επίτιμου Προέδρου του Συλλόγου» στον κο Βασίλη Ε. Δρόσο.

5) Ενέκρινε την δημιουργία του νέου Μητρώου Μελών του Συλλόγου μας.
Τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε. Σύμφωνα με το άρθρο 9 κα 10 του καταστατικού, μέλη που  καθυστερούν συνδρομές δύο ετών και άνω θα διαγράφονται από το Μητρώο  Μελών του Συλλόγου με απόφαση του Δ.Σ.


Από το Δ.Σ.
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 23 Μάρτιος 2012 05:52
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση